Kalite

Elsi Elektrik Sistemleri A.Ş. kalite süreçlerinin yönetimine son derece özen göstermektedir. Bu anlamda sahip olduğu ISO 16949, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikaları ile alanında öncü konumdadır.

Kalite Politikası

Otomotiv ve ev gereçleri sektöründe kablo donanımı üreten Elsi Elektrik Sistemleri A.Ş.’yi kalitesi genel kabul gören ve tam kapasite ile çalışan bir şirket yapmak ana hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmak için, sürekli iyileştirme içinde olan temel kalite politikalarımız:


 • Yüksek teknoloji kullanmak ve çevre ile uyum içinde çalışmak,
 • Müşteri taleplerini zamanında ve hatasız gerçekleştirmek,
 • Kalite bilincini ve kalitemizi sürekli geliştirmek,
 • Çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi geliştirmek,
 • Ürün emniyeti ile ilgili yasal ve yönetmelik şartlarını sağlamak

Çevre Politikası

Elsi Elektrik Sistemleri A.Ş. olarak faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemini uygulamak ve geliştirmek hedefimizdir.

Bu amaçla;


 • Üretimimizde oluşacak atıklarımızın uygun biçimde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesinin takibini sağlamak,
 • Süreçlerinde, yasalara ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul etmek ve tüm çalışanlara çevre bilincini kazandırmak, sürekliliğini sağlamak,
 • Çevre ile uyumumuzu bozmayacak teknoloji kullanmak,
 • Sürekli gelişme ve kirliliğin önlenmesine dair çalışmalar yapmak,
 • Tedarikçilerimize çevre bilinci kazandırmak ve sürekli iyileştrime araçları kullanarak doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirgemeyi hedefler.

Bu hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmak ve faaliyette bulunmak temel çevre politikamızdır.

Etik Politika

Elsi Elektrik Sistemleri A.Ş.’de ahlaklı ve dirayetli tüccar kuralları uygulanır.

Bu kurallar gereği; tüm çalışanların rüşvet karşıtı, adil, güvenilir, huzuru koruyucu, sadakatli olması beklenir.

Bu politika ile iyi niyetli çaba gösteren herkes desteklenir ve korunur.

Yasalar ve politikamız ile uyum göstermeyen her durumun şikâyet formlarıyla İnsan Kaynaklarına bildirilmesi rica eder, gerekli değerlendirmelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılacağını taahhüt ederiz.

IATF 16949 - Kablo donanımları üretimi

ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi

TS-EN-ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi